darbo užmokesčio apskaita

euro2

Darbo užmokesčio apskaitos programa 1R skirta darbuotojų atlyginimams skaičiuoti.

■ Automatiškai formuojami pranešimai ir deklaracijos: VMI, SoDra, Statistika;

■ Atlyginimai skaičiuojami panaudojant įvairias priskaitymų-atskaitymų rūšis ir mokestines lenteles pagal LR įstatymais numatytus algoritmus;

■ Darbo laiko ir neatvykimo į darbą atvejų apskaita. Neribotas darbo grafikų skaičius;

■ Duomenų importas iš išorinių darbo laiko apskaitos modulių (identifikavimo kortelės, pirštų antspaudų skaitytuvai, turniketai);

■ Duomenų eksportas į mobiliuosias ir WEB platformas (smartfonai, planšetai, tinklapiai);

■ Atsiskaitymų lapelių siuntimas el. paštu;

■ Kaštų centrai;

■ Reglamentuotos ir vidinės korporatyvinės ataskaitos;

■ Formuojami: suvestinės, žiniaraščiai, žurnalai, pažymos, sarašai, įmonės vidinės ataskaitos (Asmens byla, Darbo laiko apskaitos žiniaraštis, Atsiskaitymo lapeliai, Mokėjimų žiniaraštis, Priskaitymų suvestinė, Pažyma apie išmokas darbuotojams, Vidutinio atlyginimo skaičiavimo pažyma ir kiti);

■ Programoje integruotas personalo valdymo modulis:

• darbuotojų duomenys;
• nuotraukos;
• asmens dokumentai;
• el.paštas;
• Išsilavinimas;
• darbuotojų pajamų mokesčio apmokestinimo kategorijos;
• personalo judėjimo apskaita (priėmimai, paskyrimai, atleidimai, darbo sutartys);
• skatinimai ir nuobaudos.

■ Finansinis motyvavimas: lanksčių piniginių skatinimo schemų sukūrimas;

■ Pastovių priskaitymų ir atskaitymų duomenys;

■ Atskaitymų pagal vykdomuosius raštus apskaita, neišmokėtų likučių kontrolė;

■ Atostogų suteikimo kontrolė, apskaita neišnaudotų atostogų;

■ Nedarbingumo pažymėjimų apskaita: galimybė įvesti nedarbingumo laikotarpio duomenis, automatiškai suformuojant ir užpildant tabelio duomenis ir paskaičiuojant išmokas už ligos laikotarpį;

■ Žinynų rinkinys leidžia greitai įvesti duomenis apie naujus darbuotojus;

■ Programos lankstumas sudaro galimybę savarankiškai modifikuoti darbo užmokesčio priskaitymų ir atskaitymų skaičiavimo algoritmus, priklausomai nuo darbo užmokesčio apskaitos įstatymų pakeitimų, nedalyvaujant įmonei-gamintojai;

■ Kiekvieną mėnesį naudojamas neribotas pastovių ir vienkartinių darbo užmokesčio priskaitymų ir atskaitymų kiekis. Duomenų saugojimo laiką nustato pats vartotojas.

■ Programa leidžia išsamiai fiksuoti komandiruočių maršrutus, apskaičiuoti komandiruočių išlaidas bet kuria valiuta pagal mokėjimo dienos kursą, paskirstyti šias išlaidas į balansines sąskaitas. Komandiruočių dienpinigiai įstatymo nustatyta tvarka susieti su darbo užmokesčio apskaičiavimu. Darbo patogumui programoje siūlomi įmonių, valstybių žinynai su informacija apie valiutas, dienpinigius ir t.t.

1R Darbo užmokesčio apskaitos programos privalumai:

■ Platus ataskaitų spektras ir jų paruošimas pagal įvairius lygius. Automatiškai paruošiamos ataskaitos ABBYY eFormFiller programai pagal Elektroninės deklaravimo sistemos šablonus: VMI, SoDra, Statistika;

■ Labai didelis darbo greitis. Programa yra patogi, numatytas atliktų operacijų atšaukimas;

■ Duomenų eksportas į mobiliuosias ir WEB platformas (smartfonai, planšetai, tinklapiai, el.paštas);

■ Lengvai integruojama su kitomis apskaitos sistemomis: Microsoft Dynamics, SAP, Scala ir t.t.;

■ Galinga paieškos sistema, leidžianti greitai surasti reikalingą informaciją. Bet kokia saugoma informacija gali būti panaudota paieškos kriterijuje;

■ Aiški ir intuityviai suprantama navigacija programoje;

■ Programa užtikrina duomenų sistemingą saugojimą, kaupimą, koregavimą, atnaujinimą, tikslinį panaudojamą, saugumą;

■ Vartotojas pats pasirenka funkcijų panaudojimo apimtį, ignoruodamas kitas papildomas galimybes. Žinynų užpildymo apimtis priklauso nuo sistemos panaudojimo sąlygų, pilnas užpildymas nėra būtinas;

■ Sistemos administratoriams siūloma: ataskaitų generatorius, ataskaitų formato pakeitimas, automatinis vartotojų darbo sistemoje registracijos žurnalo formavimas, vartotojų administravimas;

■ Programa naudoja “Client-Server” technologiją, yra pritaikyta darbui Microsoft Windows operacinėse sistemose, gali būti naudojama kaip viename kompiuteryje taip ir tinkle. Duomenų serveriai: MySQL, ORACLE, MS SQL, SYBASE ir kiti.