atsargų ir finansų apskaita

factory
Paieška sistemoje vykdoma pagal bet kokią įvestą informaciją.

1R Atsargos ir finansai kontroliuoja:

■ informaciją apie atsargas, paslaugas, klientus, tiekėjus bei objektus;

■ atsargų pirkimą, pardavimą, grąžinimą iš pirkėjų bei grąžinimą tiekėjui, nurašymą;

■ atsargų likučius pagal jų artikulus, grupes, objektus;

■ pirkimą ir pardavimą, judėjimą pagal operacijas, objektus;

■ klientų atsiskaitymus už atsargas ir paslaugas;

■ atsiskaitymus su tiekėjais;

■ operacijas ir atsiskaitymus bet kokia valiuta, valiutų skaičius neribotas;

■ sumų paskirstymą į balansines sąskaitas, žurnalų bei didžiosios knygos sąskaitų formavimą;

Gamyba yra vienas sudėtingiausių įmonėje vykstančių procesų, todėl siūlome Jums 1R gamybos modulį. Jis leidžia kontroliuoti gamybinį procesą nuo žaliavų ir komponentų perdavimo į gamybą iki produkto pagaminimo. Modulis pritaikomas įvairių tipų gamybai.

1R Gamybos apskaita siūlo galimybes:

■ Gaminių ir komponentų judėjimo pagal gamybos padalinius ir sandėlius apskaita;

■ Pagamintos produkcijos apskaita;

■ Žaliavų ir pusgaminių esančių nebaigtoje gamyboje apskaita;

■ Broko apskaita;

■ Faktinės savikainos apskaičiavimas.

Gamybinės operacijos automatiškai atsispindi buhalterinėje apskaitoje.

1R Ilgalaikio turto apskaita kontroliuoja ilgalaikio turto pirkimą, pajamavimą, nusidėvėjimą, perleidimą, nurašymą, pardavimą; formuojami ilgalaikio turto būklės ir įvairios kitos ataskaitos.